Kennis-documenten

Als Gebiedscoöperatie It Lege Midden zijn we voortdurend bezig om onze eigen kennis en die van onze leden ‘up to date’ te houden. We proberen op deze pagina zoveel mogelijk te delen over projecten die een bijdrage hebben geleverd aan onze kennis op verschillende werkterreinen binnen het ANLB.

kennisdocumenten over Natte Dooradering:

instructievideo’s + kennisdocument ecologisch slootschonen

maak van elke sloot een libellesloot

monitoring ecologisch slootschonen