Leefgebieden

Binnen de zogeheten leefgebieden kun je een bijdrage leveren als boer

Binnen het collectief kunnen boeren beheermaatregelen treffen op hun bedrijf die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de leefgebieden Open grasland, Natte dooradering en Water. Onderstaand de verschillende beheermaatregelen met achtergrondinformatie.

Open grasland

Water

Natte dooradering