Benieuwd naar wat we zoal doen?

Zoals we al vertelden treffen boeren binnen ons collectief maatregelen op hun bedrijf die een bijdrage leveren aan de natuur in het algemeen en de weidevogels specifiek. We noemen die maatregelen ‘beheersmaatregelen’ en hebben deze ingedeeld in verschillende categorieën. Die categorieën noemen we ‘leefgebieden’. Gebiedscoöperatie It Lege Midden zet zich in voor 3 leefgebieden: Open Grasland, Natte Dooradering en Water. Wil jij weten wat we per leefgebied doen? Klik dan op de verschillende buttons hiernaast.

Meer informatie over de leefgebieden in Friesland kun je ook vinden op de pagina van de Provincie Fryslân