Wat doen we binnen het leefgebied Natte Dooradering?

Binnen het Leefgebied Natte Dooradering wordt gewerkt aan het creëren van variatie in en om de sloot. Dit proberen we te bewerkstelligen door bij het ecologisch slootschonen altijd een deel van de planten te laten staan maar ook door in mozaïekvorm te baggeren. Dit houdt in dat de baggerlaag in de sloten niet overal volledig wordt weggehaald waardoor er voldoende plant- en dierenleven overblijft om als soort te kunnen overleven.

Beheerpakketten Natte Dooradering 2022

Boeren hebben bemestingsvrije zones bij de sloten in combinatie met uitgesteld maaibeheer