Ons gebied is het ideale leefgebied voor veel weidevogels

Het gebied binnen It Lege Midden bestaat uit open landschappen met daarin vochtige graslanden en een netwerk van sloten en vaarten. Dit is een prachtig uitgangspunt voor weidevogels. Om de weidevogels rust, ruimte en genoeg gezond voedsel te kunnen bieden zijn er 225 agrariërs actief in de vorm van 535 ha kruidenrijk, 22 ha plasdras, 1575 ha uitgesteld maaibeheer en 260 ha hoog waterpeil.
Voor het leefgebied Open Grasland wordt door Gebiedscoöperatie It Lege Midden op 4620 hectare weidevogelbeheer uitgevoerd.

Om de weidevogels rust, ruimte en genoeg gezond voedsel te kunnen bieden zijn er 225 agrariërs actief