Wat doen boeren binnen dit leefgebied in het kort?

Boeren maken geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min. 90% van hun grasland. Boeren bemesten alleen met vaste mest (dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; van rund, paard, schaap) danwel met bodemverbeteraars gericht op bodembiologie.

Boeren maken geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min. 90% van hun grasland