Wetterskip Fryslân is belast met de uitvoering van de waterkwaliteit. Binnen het ANLB bekend onder de naam Leefgebied Water. Er zijn verschillende beheerfuncties, te weten:

✔ waterkwaliteit
✔ water bergen
✔ watervasthoudend vermogen

Op dit moment houden we ons alleen bezig met de beheerfunctie ‘waterkwaliteit’. Hierin zijn 22 deelnemers actief geweest. Ze hebben bemestingsvrije zones bij de sloten toegepast in combinatie met uitgesteld maaibeheer ten behoeve van de biodiversiteit. Hierin wordt volop samengewerkt met Wetterskip Fryslân.

Boeren hebben bemestingsvrije zones bij de sloten in combinatie met uitgesteld maaibeheer