Water

Het leefgebied water richt zich op waterbeheer. Waterbeheer gaat over het beheer van waterwegen op agrarische gronden en is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, het watervasthoudend vermogen van bodems, en het waterbergend vermogen van gebieden.

Leefgebied Water

Het leefgebied water richt zich op waterbeheer. Waterbeheer gaat over het beheer van waterwegen op agrarische gronden en is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, het watervasthoudend vermogen van bodems, en het waterbergend vermogen van gebieden. Door agrarisch natuurbeheer en waterdoelen met elkaar te combineren ontstaat een groen-blauwe dooradering met een meerwaarde voor zowel biodiversiteit als waterkwaliteit.

Momenteel is dit pakket alleen mogelijk als er reeds agrarisch beheer op de locatie is.

Onderstaand vindt u de agrarische natuurbeheer pakketten binnen het leefgebied Water.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden binnen het leefgebied Water, belt u dan met ons kantoor:

0566 – 700 207
info@itlegemidden.nl