Agenda

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van mogelijk interessante bijeenkomsten op het gebied van Agrarisch Natuurbeheer.

 

 

Friese vrijwilligersdag
Graag nodigen wij u uit voor de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur op zaterdag 5 september.
Op deze website staat aanvullende informatie, waaronder het programma.
Deelname is gratis, maar aanmelden – ook voor het online lezingenprogramma – is verplicht.

Bekijk hier de uitnodiging.

 

 

Cursus werken aan weerstand

Wat kan kruidenrijk grasland en een diverse rantsoen betekenen voor jouw melkvee? Weet je welke natuurlijke middelen je als veehouder verantwoord kunt inzetten? Wat zit er in deze middelen? En wat zijn de werkzame stoffen?

Het cursusaanbod ‘werken aan weerstand’ gaat in het najaar van 2020 van start. In samenwerking met LTO Noord organiseert het Platform Natuurlijke veehouderij een tweedaagse workshop voor veehouders. Je doet praktische kennis op over de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van melkvee en een betere diergezondheid. Ook krijg je meer inzicht in het werken aan weerstand, door het verantwoord leren toepassen van natuurlijke middelen op het boerenerf.

De eerste workshop focust op het verkrijgen van een goed aandeel kruiden in weide- en maaipercelen en biedt veehouders de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe. Workshop twee is praktischer en meer interactief van aard, waarbij wordt ingegaan op de impact van kruiden op diergezondheid en het gebruik van natuurlijke middelen in de melkveehouderij.

informatie en aanmelden