Weidevogelkennisdag Friesland 2020

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse weidevogelkennisdag. We verwachten dat we met een combinatie van plenaire lezingen en deelsessies weer een interessant programma hebben samengesteld als start van het komende weidevogelseizoen!

Programma:
09.00 uur: inloop met koffie en thee
09.30 uur: opening door gedeputeerde dhr. Douwe Hoogland
09.45 uur: nieuwtjes van weidevogelinitiatieven in onze provincie
10.00 uur: presentatie door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
10.30 uur: pauze
11.00 uur: deelsessie 1
11.45 uur: deelsessie 2
12.30 uur: lunch
13.30 uur: deelsessie 3
14.15 uur: plenaire afsluiting van de dag met Pieter Winsemius over het grutto aanvalsplan
15.00 uur: bijpraten met een borrel

Klik hier om u aan te melden.

Locatie: ’t Haske, Vegelinsweg 20 Joure

6 Maart Boerennatuurdag:

Vrijdag 6 maart organiseren we de BoerenNatuurdag – Samen Sterk! Een diverse dag vol workshops over agrarisch natuur- en landschapsbeheer, kennisdeling en om inspirerende inzichten op te doen.

Voorlopig programma staat online! https://www.boerennatuur.nl/wat-doen-we/boerennatuurdag-2020/

Save the date: 3 maart 2020 in de Basiliek te Veenendaal

Duurzaamheidsdag met als onderwerp Geld verdienen met kringlooplandbouw

Op deze dag hoort u hoe u;

* Een succesvolle omschakeling naar kringlooplandbouw ontwikkelt
* Inzicht krijgt in nieuwe wetgeving en subsidiemogelijkheden
* Een gezond rendement met kringlooplandbouw behaalt
* Duurzaam kunt boeren in een veranderende omgeving.

Meer informatie of aanmelden?  Klik dan hier

Agenda

Op deze pagina kunt u verschillende bijeenkomsten vinden op het gebied van Agrarisch natuurbeheer of Natuurinclusieve landbouw in de omgeving.