De ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan en controleert het bestuur. Jaarlijks wordt er 4 keer een Ledenraadsvergadering gehouden. Het gevoerde beleid en de jaarrekening worden hier besproken en door de ledenraadsleden beoordeeld. Ook worden de meest recente ontwikkelingen rond het agrarisch natuur- en landschapsbeheer besproken.

Gebiedscoördinatoren
De gebiedscoördinatoren vormen samen een werkgroep en zijn de ogen en oren van het gebied en de leden. Zij maken afspraken met boeren over beheer. Ook werken zij samen met de verschillende terrein-beherende-organisaties, vogelwachten en wildbeheereenheden.

Benieuwd naar ons werkgebied? Klik hier

Werkgroep
De werkgroep komt maandelijks bijeen en wordt aangestuurd door de coördinator.

Het veld
In het veld zijn de nazorgers van de BVFW actief. Zij tellen de nesten en vogels en signaleren tijdig knelpunten op het gebied van beheer.

Predatiebeheer
Ook werkt ILM samen met jagers op het gebied van predatiebeheer.

Schouwcommissie
Een aparte schouwcommissie heeft de opdracht gekregen om een aantal beheereenheden te schouwen. Hierin waarborgt It Lege Midden “onafhankelijk schouwen’’ .
De schouwcommissie koppelt de bevindingen terug naar ILM en naar de betreffende leden. Mochten er zaken niet goed zijn bevonden door de commissie dan zal de betreffende schouwer met aanbevelingen komen. De schouw gaat uit van de warme benadering waarbij de deelnemer advies krijgt, en eventueel hersteltijd.

"De gebiedscoördinatoren zijn de ogen en oren van het gebied en de leden."