Jaap Zuidersma

instructievideo’s + kennisdocument ecologisch slootschonen

Afgelopen periode is er door Gebiedcoöperatie It Lege Midden geïnvesteerd in de kennisontwikkeling rondom ecologisch slootschonen. U leest over dit traject hier meer.

Deze kennis hebben we op deze pagina voor u omgezet in een bruikbare factsheet en instructiefilm. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jaap Zuidersma (ecologisch medewerker).

 

kennisdocument ecologisch slootschonen
225

Boeren aangesloten

4500 ha

Agrarisch Natuurbeheer uitgevoerd

26
Bijzondere projecten