Jaap Zuidersma

monitoring ecologisch slootschonen

6 juli 2022 presentatie van de resultaten
In mei is Jaap Zuidersma gestart met het monitoren van 18 beheerde sloten en 18 onbeheerde sloten. Dit houdt in dat er gekeken is naar de verschillen tussen 18 sloten die ecologisch geschoond worden en 18 sloten die regulier geschoond worden. Uiteraard bevinden beide sloten zich in hetzelfde gebied en zijn ze goed vergelijkbaar wat breedte en diepte betreft.

In mei is de opzet van het onderzoek tot stand gekomen, in juni was Jaap druk met de veldwerkzaamheden en op 6 juli zijn de resultaten gepresenteerd.

Het onderzoek
Meten=Weten. De resultaten van de meting van dit jaar vormt onze 0-meting, we willen de komende jaren nog een 1- en 2de meting uitvoeren om vast te stellen wat ecologisch slootschonen betekent voor:

  • Waterkwaliteit
  • Flora
  • Fauna

Benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek? klik hier voor het eindrapport en hier voor de bijlagen van het eindrapport.

225

Boeren aangesloten

4500 ha

Agrarisch Natuurbeheer uitgevoerd

26
Bijzondere projecten