Skip to main content

Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM ), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Met dit plan moet het lukken de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels te keren.

Zie bijlage Samenvatting AANVALSPLAN grutto

Laat een reactie achter