Skip to main content
De provincie Fryslân heeft een openstelling gedaan voor het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân (HAC-F).
Landschapsbeheer Friesland (LBF) heeft hier samen met de 7 Friese Collectieven een aanvraag voor gedaan en deze is inmiddels goedgekeurd.Eén van de maatregelen is het herstel van erven met een cultuurhistorische waarde. De provincie heeft de spelregels bepaald en welke erven hiervoor in aanmerking komen. De bewoners van de erven die hiervoor in aanmerking komen hebben inmiddels een brief ontvangen en kunnen zich aanmelden. In Fryslân zijn in totaal 400 erven geselecteerd en aangeschreven. Binnen It Lege Midden zijn er 75. Inmiddels zijn er vanuit It Lege Midden 10 aanmeldingen binnen. Heeft u een brief ontvangen, dan kun u zich nog tot 15 februari aanmelden!  

Laat een reactie achter