later maaien

weidevogels en later maaien

Maaien van grasland zorgt dat het niet verruigt en het landschap open blijft. Op zich is maaien dus gunstig voor weidevogels, maar het moet niet te vroeg gebeuren. In de reguliere landbouw valt het maaien van de eerste snede gras steeds vroeger, inmiddels midden in de broedperiode van weidevogels. Dit maakt het landschap steeds minder geschikt voor weidevogels.
Waarom moet ik niet maaien tijdens het broedseizoen?

Weidevogels hebben een groter broedsucces in grasland dat tijdens het gehele broedseizoen niet gemaaid wordt. Nesten die bij het maaien worden beschermd hebben een veel kleinere kans om succesvol uit te komen dan nesten op ongemaaid grasland. Waarom?

• Maaien tijdens het broedseizoen verstoort de vogels. De verstoorde, vaak alarmerende ouderdieren, de gesneuvelde kikkers, slakken e.d. trekken predatoren aan.
• Door maaien verdwijnt dekking voor broedende vogels en kuikens. Daardoor wordt de kans op predatie sterk vergroot.
• In lang, kruidenrijk gras bevinden zich veel en ook grote(re) insecten. Door maaien verdwijnt die voedselbron.
• Maaien resulteert in verliezen van nesten en kuikens die door het frequent maaien
geraakt worden of verhongeren doordat er niet genoeg voedsel is.

Wat is ‘later maaien’?

Later maaien heet ook wel ‘uitgesteld maaien’ of ’een perceel met een rustperiode’. Later maaien betekent maaien met oog voor broedende vogels en hun kuikens, dus zo lang mogelijk niet maaien. Het maaien wordt dan uitgesteld tot het moment waarop het veilig is voor de weidevogels.
• Er wordt vaak gesproken over data als 1, 8 of 15 juni. Over het algemeen is 1 juni te vroeg voor broedende vogels en zeker voor hun kuikens. Dat is 8 juni ook, 15 juni in mindere mate: vooral in Noord-Nederland is op 15 juni zeker 40% van de gruttokuikens nog niet vliegvlug. Het uitstellen van maaien is hier dus cruciaal.

• Het beste is het om vogelgestuurd te maaien. Weten waar de vogels zitten en hoever ze in hun broedcyclus zijn.

Check onderstaand factsheet voor meer informatie

Download pdf
225

Boeren aangesloten

330

Enthousiaste leden

26
Bijzondere projecten