Jitze Peenstra

natuur inclusieve bedrijfssystemen melkveehouderij 2030

De melkveehouderij wordt momenteel geconfronteerd met vele maatschappelijke doelen en randvoorwaarden. Dat vergt van dit project een brede aanpak die er voor zorgt dat op meerdere doelen wordt ingespeeld. Regionale omstandigheden en ondernemersvisies spelen daarbij ook een belangrijke rol.

In het gebied van ons collectief wordt in de periode 2021 tot en met 2023 gewerkt aan het ontwikkelen van natuur inclusieve bedrijfssystemen voor de melkveehouderij. Dit gebeurt in samenwerking tussen groepen melkveehouders en melkveehouderij-onderzoekers van Wageningen UR. In 2021 zijn we als gezamenlijke collectieven op zoek gegaan naar vijf melkveehouders. Ons collectief wordt vertegenwoordigd door 5 melkveehouders.

Deze 5 melkveehouders verkennen allereerst toekomstbeelden voor de melkveehouderij in de regio. Vervolgens worden bedrijfssystemen ontworpen die aansluiten bij die toekomstbeelden. In 2021 namen ze actief deel aan zes bijeenkomsten.

225

Boeren aangesloten

4500 ha

agrarisch natuurbeheer uitgevoerd

26
Bijzondere projecten