Minne Holtrop aan het woord over:
• Klankbordgroep Bodem Veenweide
• Projectgroep Valuta voor Veen  

Als Gebiedscoöperatie zijn we op meer terreinen actief dan alleen weidevogelbeheer. 

Een groot deel van ons werkgebied bestaat uit het veenweidegebied. Veen heeft andere eigenschappen dan zand en klei, en de achterliggende gedachte was dat er voor deze grondsoort een andere benadering moet komen, vanwege afwijkende bemestingsadviezen en een andere benadering van bodemvruchtbaarheid.  

Thema’s die specifiek op het bord van ‘de Klankbordgroep Bodem Veenweide’ gelegd worden zijn CO2-emissie, bodemdaling, maar ook thema’s die niet persé grond gebonden zijn, zoals bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Dit zijn ook thema’s waar It Lege Midden zich mee bezighoudt. 

In al deze groepen richten we ons voornamelijk op wat er mogelijk is,
en hoe we pragmatisch kunnen omgaan met de veranderende omgeving
zonder daarbij het Nuchtere Boerenverstand uit het oog te verliezen!

Minne Holtrop

Bestuursleden hebben o.a. zitting in de projecten:
> Klankbordgroep Bodem Veenweide

Projectgroep Valuta voor Veen

(in samenwerking met LTO, Noardlike Fryske Wâlden en Fryske Milieu Federatie)

In al deze groepen richten we ons voornamelijk op wat er mogelijk is, en hoe we pragmatisch kunnen omgaan met de veranderende omgeving zonder daarbij het Nuchtere Boerenverstand uit het oog te verliezen.

Zo is er in het verleden het rapport “Duurzaam en innovatief boeren op het Friese veen” van onze hand verschenen, waarin we de ins en de outs van verschillende maatregelen m.b.t. CO2-emissie bespreken en zijn we ons nu aan het oriënteren of we van de N problematiek ook een verdienmodel kunnen maken.