Minne Holtrop

Projectleider

Projectgroep Valuta voor Veen

In 2018 is er de projectgroep Valuta voor Veen opgericht. Deze groep bestaat uit de projectleider van Fryske Milieufederatie, Bestuurslid van Gebiedscoöperatie It Lege Midden, en medewerkers van Noardlike Fryske Wâlden en LTO Noord.

Doel van dit project is de verminderde CO2-emissie, als gevolg van maatregelen in het veenweidegebied te verwaarden. Daarvoor kunnen bedrijven die hun CO2-uitstoot niet kunnen reduceren de CO2-credits kopen. Het doel van het eerste project was ervaring op te doen met dit nieuwe fenomeen door Boeren-Leveranciers en afnemers te benaderen. Het project zou geslaagd zijn als er tenminste één transactie plaats zou hebben gevonden. Deze transactie heeft plaats gevonden tussen een producent van plastic en een boer in Oldeboorn. Daarmee is het eerste project afgesloten.

Inmiddels is Valuta voor veen 2.0 opgestart, en proberen we op deze manier voor die boeren die op deze manier een verdienmodel van, vooralsnog alleen waterpeil verhoging, willen maken te faciliteren. Het platform waarop deze transacties plaatsvinden is de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Op het moment dat andere methoden van vermindering van CO2-uitstoot door de SNK worden goedgekeurd, zou dat op termijn ook een mogelijkheid kunnen zijn om de vermeden uitstoot te verwaarden.

4500

Boeren aangesloten

212

Enthousiaste leden

76
Bijzondere projecten