Titia Bosma aan het woord over Boert Bewust

“Boert Bewust is een landelijk gedragen concept en werkt aan echte verbinding tussen boeren/tuinder en de samenleving. We willen hiermee ondernemers in de land- en tuinbouw stimuleren om in verbinding te staan met hun omgeving. Iets wat, zeker in deze tijd waarbij iedereen een mening over de boeren lijkt te hebben, een mooie manier kan zijn om ons eigen verhaal te vertellen en zo burgers bij de agrarische sector te betrekken. Alle boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch.  

Boert Bewust is een initiatief om boer en samenleving met elkaar in verbinding te brengen in eigen streek. Toekomstige deelnemers onderscheiden zich door extra aandacht te hebben voor uitstraling van het bedrijf, zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en aan de relatie met de maatschappij. 

Op dit moment onderzoeken Titia Bosma, Minne Holtrop en Harmen van der Bij samen met Juul Smeets, projectleider LTO Noord of dit een optie kan zijn voor It Lege Midden. Hiervoor diverse lijnen zijn al uitgezet, onder andere richting provincie en Van Hall Larenstein, waardoor het plan al concretere vormen krijgt qua inhoud en financiering.

Voor verdere ontwikkeling zijn voldoende zekerheden nodig.

In deze tijd waarbij iedereen een mening over de boeren lijkt te hebben, is dit een mooie manier om ons eigen verhaal te vertellen!

Titia Bosma