Skip to main content

Samen redden we de kuikens!

In Fryslân wordt door veel boeren aan weidevogelbeheer gedaan.  De boeren van Gebiedscooperatie It Lege Midden bieden weidevogels, zoals de grutto, kievit, tureluur en scholekster, op hun percelen rust, ruimte en voedsel. Er zijn verschillende maatregelen om zo goed mogelijke omstandigheden voor de weidevogels te creëren. Sommige boeren zetten bijvoorbeeld een deel van hun land onder water, het zogenaamde plasdras. Dit zorgt voor meer voedsel (insecten, wormen) voor kuikens. Op andere percelen geldt in het broedseizoen een rustperiode waarin niet wordt gemaaid. Ook zijn er agrariërs die kruidenrijke of bloemrijke randen langs hun percelen hebben. Deze randen trekken insecten aan: voedsel voor de vogels. In plaats van drijfmest gebruikt een aantal boeren ruige (stro)mest. Dit is aantrekkelijk voor insecten en wormen in de bodem. Ook zij vormen weer voedsel voor de weidevogels en hun jongen.

poes in de mand en hond aan de lijn

De boeren doen er alles aan om de kwetsbare kuikens groot te laten worden, oftewel vliegvlug. Helaas vallen kuikens vaak ten prooi aan predatoren. Ook katten jagen instinctief op kuikens. Uit onderzoek blijkt dat huis- en boerderijkatten ‘s nachts kilometers afstruinen door de weilanden. Meestal staan muizen op het menu van de jagers. Instinctief doden ze ook weerloze kuikens. Waarschijnlijk ben je je er niet bewust van dat jouw kat in het donker grote afstanden aflegt en daarbij ook kuikens pakt. Daarom is het advies van half april tot en met juni: kuikens in het land, poes in de mand!

Ook wandelaars met een hond kunnen een bijdrage leveren door de hond aan te lijnen. Op deze manier geef je de weidevogels rust om te broeden en verstoor je de kuikens niet.

Samen redden we de kuikens!