Skip to main content
Afgelopen jaar is de subsidieaanvraag van Gebiedscoöperatie it Lege Midden goedgekeurd voor de nieuwe Plas-dras vernattingspompen. Er zijn inmiddels 40 Plas-dras pompen besteld en deze worden in de komende periode door de betreffende deelnemers in gebruik gesteld. Daarmee kunnen we samen met deze leden nieuwe plasdrassen op het land creëren. Aanleg van plasdrassen en hogere waterpeilen is één van de sleutels tot succesvol agrarisch natuurbeheer.
Daarmee kunnen we samen met deze leden nieuwe plasdrassen op het land creëren. Aanleg van plasdrassen en hogere waterpeilen is één van de sleutels tot succesvol agrarisch natuurbeheer.
 
Ingang pakketdatum plas-dras 15 februari
Vanaf 15 februari dienen de plasdrassen weer vol water staan. Het is aan te bevelen om de buizen nu al dicht te stoppen zodat de plasdras langzaam vol kan regenen. Hiermee wordt ook voorkomen dat het grondwater te veel wegzakt. Dit kost dan weer veel pomptijd om de plasdras vol te houden. Het lijkt er nu echter op dat de sloten 15 februari nog bevroren zijn. Als dat zo is zal It Lege Midden een ‘melding overmacht’ doen bij RvO.nl. Hiervoor hoef u verder geen actie te ondernemen. Het volpompen van de plasdrassen kan dan worden uitgesteld totdat het water in de sloot weer vloeibaar is.

Laat een reactie achter