Meldingsformulier uitrijden Ruige Stalmest ANLB2021

Beheer uitgevoerd voor beheerpakket: A07a-ruige mest rijland

  Gegevens Collectief
  Naam collectief: Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.
  
Zaaknummer collectief: 5841000023  Gegevens deelnemer:  Melding uitgevoerd beheer
  (de BE-nummers zijn terug te 
vinden in de beheerovereenkomst 
ANLB - per e-mail ontvangen - of in mijnboerennatuur.nl)


  * Formulier binnen 7 dagen na uitrijden ruige mest dient het formulier te zijn verzonden (indien gemaild vanaf een bij ons bekend e-mailadres, handtekening niet vereist). Uitrijperioden zand: 1 februari – 1 september. Klei en veen: 1 december – 15 september. Subsidieperiode alle grondsoorten: 1 februari – 1 september (excl. rustperiode) (hoeveelheid: 10–20 ton/ha). Uitrijden op besneeuwde en bevroren ondergrond is uitsluitend toegestaan op pakketten met ruige mest als subsidiabel cumulatiepakket (dus geen legselbeheer).