It Lege Midden

It Lege Midden Boert Bewust

By september 21, 2020 oktober 2nd, 2020 Geen reacties

Agrarische ondernemers in het gebied van It Lege Midden gezocht die verbinding met de omgeving willen creëren.

Wat is Boert Bewust?
Dit landelijk gedragen concept werkt aan verbinding tussen boeren en tuinders en de samenleving. Zij stimuleert ondernemers in de land- en tuinbouw om in verbinding te staan met hun omgeving.  Iets wat, zeker in deze tijd waarbij iedereen een mening over de boeren lijkt te hebben, een mooie manier kan zijn om ons eigen verhaal te vertellen en zo burgers bij de agrarische sector te betrekken.  Alle boeren en tuinders kunnen meedoen; van veehouders tot fruittelers, van gangbaar tot biologisch.

Momenteel is Boert Bewust (i.s.m. LTO Noord) bezig om het concept uit te rollen en ook in Friesland (en Groningen) 1 of meerdere zogenaamde Boert Bewust Streken te starten. In eerste instantie zijn hier een aantal ondernemers voor nodig die voor het gebied (bijvoorbeeld het gebied It Lege Midden) een projectplan gaan schrijven. Hierbij worden ze ondersteund door een projectleider. Vervolgens kan het project in praktijk worden gebracht en kunnen collega ondernemers zich aansluiten. Omdat het project gericht is op de verbinding tussen boer en burger is het ook zeer geschikt voor bedrijven die een zogenaamde 2e tak hebben.  Door de deelnemers worden o.a. evenementen georganiseerd die de omgeving bij het bedrijf betrekken. Meer informatie kan je nalezen in de bijgevoegde folder, maar ook op de website van https://www.boertbewust.nl/ staat uitgebreide informatie.

Ben jij, of weet jij iemand die streekgenoten mee wil nemen in het verhaal achter jouw bedrijf? Je hoeft hiervoor geen deelnemer/lid van It Lege Midden te zijn, wel binnen It Lege Midden woonachtig/werkzaam. Of wil je meer informatie?  Neem dan contact op met Minne Holtrop (m.holtrop@itlegemidden.nl of 06 53260735).

Bij voldoende aanmeldingen in de regio wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de geïnteresseerden.

Informatie voor ondernemers deelname Boert Bewust

Laat een reactie achter