Meldingsformulier Ecologisch slootschonen

 

Gegevens Collectief
Naam collectief: Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Zaaknummer collectief: 5841000023Gegevens deelnemer:

Melding uitgevoerd beheer

Indien het beheer niet geheel is uitgevoerd graag BE nummers vermelden en/of kaartje bijvoegen