Meldingsformulier Ecologisch slootschonen

 

  Gegevens Collectief
  Naam collectief: Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.
  
Zaaknummer collectief: 5841000023  Gegevens deelnemer:

  Melding uitgevoerd beheer

  Indien het beheer niet geheel is uitgevoerd graag BE nummers vermelden en/of kaartje bijvoegen