Ecologisch slootbeheer

Ecologisch slootschonen

By juni 7, 2019 oktober 24th, 2019 Geen reacties

Tijdens een bijeenkomst over natte dooradering  op 27 september, waren we te gast bij de familie Kloosterman, boer in ons beheergebied. Daar kregen we een demonstratie Ecologisch slootschonen. Hierbij werd het baggeren met een baggerpomp gedemonstreerd. Deze baggerpomp heeft geen zogenaamde ‘zijvleugels’ die alles van kant tot kant meenemen, maar baggert alleen het middengedeelte van de sloot. Daarnaast was er ook een demonstratie slootschonen met de maaikorf. Die laatste demonstratie leverde nieuwe inzichten op bij de aanwezigen.

De populatie waterdieren krijgt een betere kans op herstel als er op deze wijze aan ecologisch slootbeheer gedaan wordt

Rémon ter Harmsel, Projectleider Ravon

Rémon vertelde tijdens de demonstratie dat het belangrijk is om de maaikorf aan de overzijde in de wal te plaatsen, vervolgens de korf rustig door de sloot te halen en aan de kant waar vanaf gewerkt wordt de korf 25 tot 30 cm voor de wal omhoog te halen en te legen op de wal. De aanwezige waterdieren krijgen hierdoor beter de mogelijkheid om weg te komen. Uit onderzoek is gebleken dat bij intensief schonen tot wel 3/4 van de aanwezige vissen op de kant terecht kan komen. Het is dus belangrijk om ecologisch vriendelijk beheer uit te voeren om dit risico te beperken. Herstel van de populatie is hierdoor gemakkelijker.

Een kort filmpje over het slootschonen met de maaikorf ziet u hier.

Een uitgebreidere omschrijving van ecologisch slootschonen kunt u hier nalezen.

De heer Tsjepke van der Honing, nazorger in het gebied van de familie Kloosterman heeft ons verteld dat op de locatie de (tegenwoordig zeldzame) Grote modderkruiper aanwezig is. Tijdens een onderzoek met het schepnet naar de aanwezige biodiversiteit in de sloot is deze ook gevangen. Een prachtig signaal dat Agrarisch natuurbeheer, op deze locatie echt iets oplevert op het gebied van biodiversiteit.

Laat een reactie achter