Skip to main content

Op de ledenraadvergadering ILM, najaar 2020 is besloten om een vervolg te geven aan het concept Boert Bewust.

Boert Bewust is een beweging die boer en samenleving met elkaar in verbinding wil brengen in eigen streek.

Toekomstige deelnemers onderscheiden zich naast wettelijke verplichte zaken, door extra aandacht te hebben voor uitstraling van het bedrijf, zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en aan de relatie met de maatschappij.

Meer informatie vind je op https://www.boertbewust.nl

Op dit moment werken Titia Bosma, Minne Holtrop en Harmen van der Bij, samen met

Juul Smeets, projectleider LTO Noord aan een projectplan om dit vorm te geven.

Diverse lijnen zijn al uitgezet, onder andere richting provincie en Van Hall Larenstein, waardoor het plan al concretere vormen krijgt qua inhoud en financiering.

Voor de verdere uitwerking, kunnen we nog wel wat versterking gebruiken.

Dus lijkt het je leuk om samen met ons, hier verder vorm aan te geven, je bent van harte welkom.

 

Voor informatie en opgave kun je je melden bij Minne Holtrop.

m.holtrop@itlegemidden.nl / 06-53260735

 

Om alvast de boer burgerverbinding te versterken, doen Harmen, Titia en Minne mee aan een actie van boeren van Nederland, een beweging die boer en samenleving met elkaar in verbinding wil brengen en hebben zij een online date met een burger op Valentijnsdag.

 

Ook jij kan nog meedoen.

Boeren daten op Valentijnsdag

Laat een reactie achter