Weidevogels

Bemestingsvrije zône

By mei 19, 2020 Geen reacties

Bemestingsvrije zône

Voor Grasland en braakliggend land geldt een spuit- en mestvrije zône van 50 centimeter vanaf de insteek van het sloottalud. Dit geldt voor álle percelen.Wie een sloottalud en/of mestvrije zone bespuit of bemest riskeert een boete. Ook kan dit gevolgen hebben voor de directe inkomenssteun. Er kan namelijk een korting volgen in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Bron:  https://www.wetterskipfryslan.nl/documenten/nieuws/2983_infoblad-agrariers-najaar-2019-web.pdf
n.b. De informatie over bemestingsvrije zône kunt u terugvinden op bladzijde 14 van het infoblad.

Laat een reactie achter