Weidevogels

Beleidsmonitoring boerenlandvogels in opdracht van de Provincie Fryslân

By april 8, 2020 april 24th, 2020 Geen reacties

Binnenkort starten de vogeltellers van SOVON weer met de beleidsmonitoring van de boerenlandvogels in opdracht van de Provincie Fryslân. Deze beleidsmonitoring heeft als doel om naast de landelijke trends ook de provinciale trends van weidevogels te kunnen volgen en daarnaast inzicht te verkrijgen in de effecten van ANLB beheer op weide en akkervogels in vergelijking met gebieden zonder beheer en natuurgebieden. Hierbij willen we u alvast informeren waar de telgebieden liggen d.m.v. bijgevoegde kaart en daarnaast voegen wij een brief bij met meer informatie over de telling en waarin medewerking wordt gevraagd voor het betreden van de percelen binnen de telgebieden.

De telling vindt plaats in de periode van begin april tot half juni. Er wordt op twee verschillende manieren geteld. Sommige telgebieden worden 5 keer in zijn geheel geteld (BMP methode), terwijl in andere telgebieden veldmedewerkers 4 keer tellen op een vast punt voor 10 minuten (MAS methode, ronde plots). Tijdens deze tellingen zullen de veldmedewerkers herkenbaar zijn aan de oranje armband van SOVON en zij zullen de brief van de provincie  achter het voorraam van de auto leggen als die geparkeerd staat. Wij vragen de medewerking van de boeren dat de veldmedewerkers de auto op het erf van de boer kunnen parkeren.

In verband met het Corona virus kunnen de veldmedewerkers, in tegenstelling tot andere jaren, voor ieders veiligheid niet persoonlijk langs de boeren gaan, wij vragen hiervoor uw begrip. Als de boeren toch graag in contact willen komen met de veldmedewerkers dan kan dat telefonisch, waarbij we verzoeken het telefoonnummer door te geven aan Jelle Postma die dan het contact met de veldmedewerker verder kan regelen. Ook wanneer een landeigenaar bezwaar heeft tegen deze monitoring vragen wij u om contact op te nemen met Jelle Postma.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de meetnetcoördinator van Sovon: Jelle Postma (06-49390506, jelle.postma@sovon.nl) of met de Provincie Yvonne Roelofs (06-21290640, y.roelofs@fryslan.frl), of Marleen Eikelenboom (06-15028934, a.m.e.eikelenboom@fryslan.frl)

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Laat een reactie achter