Skip to main content

online bijeenkomst over rûge dong (ruige mest)

Praktische informatie

tijd icoon 8 juni 2022 om 13:00 uur
locatie icoon Online
Contactpersoon: Living Lab
Organisator: Living Lab

Wat is de invloed van ‘rûge dong’ oftewel ruige mest op de bodem en het bodemleven en wat is het belang en de meerwaarde van ruige mest in het weidevogelbeheer? Waar moet je de ruige mest uitrijden en wat is idealiter het beste tijdstip vanuit weidevogeloogpunt? En welke alternatieven zijn er voor ruige mest? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens deze online themabijeenkomst.

Aan het woord komen:
Tim Visser – ecoloog en onderzoeker aan de WUR
Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt en over de resultaten van zijn onderzoek over de ruige mest en alternatieven.

Henk Oud – mozaïekregisseur en adviseur van de Landbouw Adviespool
Henk vertelt vanuit zijn expertise over de praktische toepassing van rûge dong. Waarom is dit zo belangrijk voor de bemesting van het land, welke meerwaarde levert het op en waar moet je rekening mee houden?

Jelte Bakker – melkveehouder uit Ginnum
Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het gebruik van ruige mest om op zijn percelen meer weidevogels te helpen om de kuikens uit te laten vliegen.

voor meer informatie: https://www.livinglabfryslan.frl/wp-content/uploads/2022/02/LivingLab-2022-Brusplaksessie-8-maart-uitnodiging-Ruge-dong-V2-1.pdf