Skip to main content

Living Lab, informatie- & inspiratiesessie: compostering en bokashi

Praktische informatie

tijd icoon 3 juni 2022 om 09:45 uur
Contactpersoon: Living Lab
Organisator: Living Lab

Welke mogelijkheden zijn er om meer te doen met organische reststromen? Denk aan: Fermentatie (anaeroob, bokashi) en koude compostering (aerobe). Dit onderwerp wordt belicht vanuit agrariërs en overheden, denk daarbij aan de rol van gemeentes.

 

Hoe kunnen partijen nog meer en beter met elkaar samenwerken als het gaat om het recyclen van reststromen?

 

Aan het woord komen:

Joost Mulder – Mulder Agro

Hij vertelt inhoudelijk over compostering en bokashi en de verschillen tussen deze twee processen. Daarbij zal hij toelichten welke kansen dit biedt voor zowel de veehouderij en akkerbouw.

Geert Draaistra – Gemeente Leeuwarden

Hij vertelt over de pilots en de mogelijkheden en ontwikkelingen aangaande organische reststromen vanuit deze gemeente in samenwerking met boeren uit de regio.

Pieter van der Valk – Melkveehouder uit Ferwoude.

Hij vertelt over het initiatief AgriCycling. Wat is de positie van landbouw in de reststroom keten en hoe zouden we die kunnen verstevigen en vertalen naar een verdienmodel? Dit initiatief vergroot de reikwijdte van de boer en haakt in op een behoefte aan regionale reststromen.

Astrid Meier

Zij vertelt over het Kennisprogramma Maaisel en Blad waar pilotprojecten in deelnemen die lokaal bodemverbeteraars maken. Doel: Beleid ontwikkelen om het maken en toepassen van lokale bodemverbeteraars in de toekomst makkelijker te maken.

Meld je aan voor de cursus