Weidevogels

10 broedparen Velduilen in It Lege Midden

By januari 23, 2020 Geen reacties

Velduilen

In 2019 hebben er meer dan 60 broedparen van de Velduil in Friesland gebroed. Normaal broeden er elk jaar zo’n 20 paren in heel Nederland.
Een bijzonder verschijnsel, naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van het grote voedselaanbod in de vorm van muizen.
Toen de eerste Velduilen zich aandienden was het al snel duidelijk dat er meer broedgevallen zouden bijkomen.
De Friese Collectieven hebben vervolgens actie ondernemen richting de provincie en Sovon hoe hier mee om te gaan.

Bij een broedgeval van de Velduil is het gewenst dat er ongeveer 1 hectare gras blijft staan en later wordt gemaaid. De provincie heeft dan ook voor 2019 besloten om per Velduil maximaal 1 ha te vergoeden.
De eerste broedgevallen werden eind april al gesignaleerd terwijl de laatsten hun kuikens pas rond 15 september vliegvlug hadden. Daarnaast maakt het ook nog verschil als ze in de eerste snede zaten, of pas een nest begonnen te maken na de 1e snede. Vanwege de grote spreiding in tijd is er dus ook sprake van behoorlijke spreiding in gewasschade. Binnen It Lege Midden waren 10 broedparen van de velduil aanwezig.

U kunt een mooi artikel van SOVON over de velduilen in de buurt van Sneek hier teruglezen

Laat een reactie achter