Benieuwd naar wat we zoal doen?

Zoals we al vertelden treffen boeren binnen ons collectief maatregelen op hun bedrijf die een bijdrage leveren aan de natuur in het algemeen en de weidevogels specifiek. We noemen die maatregelen ‘beheersmaatregelen’ en hebben deze ingedeeld in verschillende categorieën. Die categorieën noemen we ‘leefgebieden’. Gebiedscoöperatie It Lege Midden zet zich in voor 3 leefgebieden: Open Grasland, Dooradering & Water en Klimaat & Water. Wil jij weten wat we per leefgebied doen? Klik dan op de verschillende buttons hiernaast.

Meer informatie over de leefgebieden in Friesland kun je ook vinden op de pagina van de Provincie Fryslân

Bekijk beheerpakketten Categorie Klimaat & WaterBekijk beheerpakketten Open GraslandBekijk beheerpakketten Dooradering & Water

Monitoring ecologisch slootschonen

Jaap Zuidersma is in het voorjaar van 2022 gestart met het monitoren van 18 beheerde sloten en 18 onbeheerde sloten. Dit houdt in dat er gekeken is naar de verschillen tussen 18 sloten die ecologisch geschoond worden en 18 sloten die regulier geschoond worden. Uiteraard bevinden beide sloten zich in hetzelfde gebied en zijn ze goed vergelijkbaar wat breedte en diepte betreft. De resultaten van de meting van dit jaar vormt onze 0-meting, we willen de komende jaren nog een 1- en 2de meting uitvoeren om vast te stellen wat ecologisch slootschonen betekent voor; Waterkwaliteit, Flora en Fauna.

Benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek? klik hier voor het eindrapport en hier voor de bijlagen van het eindrapport.

Bekijk alle nieuws

Agenda

Op de hoogte blijven van wat er bovenaan onze agenda staat? Kom dan regelmatig hier langs en bekijk waar we ons op richten de komende tijd.

Bekijk de gehele agenda
Geen aankomende agenda items gevonden

Dit is It Lege Midden, wil je meer over ons weten?