Benieuwd naar wat we zoal doen?

Zoals we al vertelden treffen boeren binnen ons collectief maatregelen op hun bedrijf die een bijdrage leveren aan de natuur in het algemeen en de weidevogels specifiek. We noemen die maatregelen ‘beheersmaatregelen’ en hebben deze ingedeeld in verschillende categorieën. Die categorieën noemen we ‘leefgebieden’. Gebiedscoöperatie It Lege Midden zet zich in voor 3 leefgebieden: Open Grasland, Natte Dooradering en Water. Wil jij weten wat we per leefgebied doen? Klik dan op de verschillende buttons hiernaast.

Meer informatie over de leefgebieden in Friesland kun je ook vinden op de pagina van de Provincie Fryslân

Bekijk beheerpakket Categorie WaterBekijk beheerpakket WeidevogelbeheerBekijk beheerpakket Natte Dooradering

Informatie omtrent duurzaam mais telen op puur veen

Graag delen we met jullie de kennis vanuit de presentaties van de projecten Maisdemo’s NKG (LTO Projecten) en verduurzaming maisteelt (DLV Advies). Dit is een praktijkonderzoek naar de verduurzaming van maisteelt op puur veen, gericht op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en met toepassing van niet-kerende grondbewerking (NKG). Daarbij wordt ingezet op het tegengaan van oxidatie van veenpaketten (CO2-reductie). Meer informatie kunt u terug vinden in onderstaande presentaties.

Bekijk alle nieuws

Agenda

Op de hoogte blijven van wat er bovenaan onze agenda staat? Kom dan regelmatig hier langs en bekijk waar we ons op richten de komende tijd.

Bekijk de gehele agenda
Geen aankomende agenda items gevonden

Dit is It Lege Midden, wil je meer over ons weten?