Agrarisch natuurbeheer wordt op grote schaal toegepast in Nederland. Onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer verstaan we alle maatregelen die boeren nemen op en rond hun bedrijf voor natuur en landschap. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij voor een bepaalde datum zijn weilanden niet maait, dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels, dat slootkanten niet gemaaid worden, dat het land niet bemest wordt, of dat er bloemrijke akkerranden worden ingezaaid. Sommige maatregelen vergen een extra inspanning of brengen extra kosten met zich mee. Voor deze maatregelen kan de boer, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, een vergoeding ontvangen van de overheid.

Agrarisch Natuurbeheer in het Hart van Friesland

Gebiedscoöperatie It Lege Midden is een collectief voor het uitvoeren en coördineren van Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en Landbouw- en natuurgerelateerde projecten in het midden van Friesland. Zij zet zich samen met haar 220 leden in voor de natuur en het landschap in het agrarisch gebied. In totaal wordt er op 4400 ha agrarisch natuurbeheer uitgevoerd.

Neem contact op

Open Grasland

Water

Natte dooradering

In deze leefgebieden kun je wat doen als boer: onze beheerpakketten

Boeren binnen het collectief kunnen beheermaatregelen treffen op hun bedrijf die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de leefgebieden Open grasland, Natte Dooradering en Water.

Meer informatie over de leefgebieden in Friesland kunt u vinden op de pagina van de Provincie Fryslân

Bekijk alle beheerpakketten

Toekomstvisie Veenweide Aldeboarn – De Deelen

Project Klei in Veen

Dit is It Lege Midden, wil je meer over ons weten?